Cennik podstawowy

USŁUGI CENA
Zdiagnozowanie usterki sprzętu

30 zł 13

Wymiana i konfiguracja podzespołu wewnętrznego jednostki centralnej (usługa)

25 zł 3

Instalacja systemu Windows XP/2000/Vista/7/8/linux (usługa)

80 zł

Instalacja systemu Windows 98/95/ME (usługa)

80 zł

Konfiguracja systemu operacyjnego (usługa)

20 zł 3

DOJAZD DO KLIENTA

Na terenie miasta Włocławek

gratis

Poza terenem miasta

5 zł -1/km

Uaktualnienie bios (usługa)

45 zł

Ustawienie konfiguracji bios (usługa)

10 zł 3

Wycena sprzętu na podstawie średnich cen rynkowych (usługa)

30 zł

Czyszczenie wnętrza jednostki centralnej (usługa)

20 zł

Czyszczenie zewnętrzne jednostki centralnej (usługa)

10 zł

Archiwizacja sterowników na płycie cd

10 zł + 2 zł/sterownik

Instalacja i konfiguracja pozostałych programów (usługa)

25 zł 3

Odzyskiwanie danych z dysku twardego (usługa)

od 50 zł 3

Formatowanie dysku twardego z podziałem na partycje (usługa z zastrzeżeniem patrz pkt.6 regulaminu)

30 zł 3

Archiwizacja danych na nośniku CD/DVD – każde rozpoczęte 700 MB + nośnik (usługa)

20 zł

Sprawdzenie sprawności kabli sieci komputerowych (usługa)

20 zł 3

Testowanie sprawności sprzętu komputerowego (usługa)

30 zł

Usuwanie wirusów, trojanów, robaków (usługa)

od 35 zł 3

Czyszczenie napędu cd, dvd, cd-rw, dvd-rw, fdd (usługa)

25 zł

Rozbudowa komputera z podzespołów klienta – cena za podzespół (usługa)

25 zł

Stawka za każdą rozpoczętą godzinę pracy (jeżeli czas potrzebny na wykonanie usługi przekracza 1h) – klient indywidualny

50 zł/h

Stawka za każda rozpoczęta godzinę pracy (jeżeli czas potrzebny na wykonanie usługi przekracza 1 h) – Firmy

65 zł/h

Cennik obowiązuje od 1.07.2012r.

REGULAMIN:

1. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23%

2. Ceny usług uzależnione są od rodzaju wykonywanych czynności oraz od czasu ich trwania. Wszystkie nasze usługi są spersonalizowane dla każdego użytkownika, dlatego ofertę cenową podajemy zawsze przed wykonaniem usługi, w trakcie rozmowy telefonicznej, lub poprzez e-mail, w zależności od powstałego problemu i opisu sytuacji.

3. Cena dotyczy czasu trwania usługi do 1h.

4. Oddając sprzęt do naprawy, która wymaga ingerencji wewnątrz obudowy, klient wyraża zgodę na zerwanie plomb gwarancyjnych I ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnej utraty gwarancji

5. Sprzęt nieodebrany z serwisu przez okres dłuższy niż pół roku przechodzi na własność firmy BComp

6. Firma BComp nie ponosi odpowiedzialności prawnej za utratę danych na dysku twardym i nośnikach elastycznych

7. Czas trwania naprawy jest każdorazowo, indywidualnie ustalany z klientem

8. Klient oddając sprzęt do serwisu zapoznał się z cennikiem i akceptuje warunki świadczenia usług

9. Pracownik serwisu może odmówić wykonania usługi, jeżeli jest ona niezgodna z prawem lub normami moralnymi

10. Instalacja systemu operacyjnego i oprogramowania odbywa się wyłącznie na podstawie nośnika i licencji dostarczonej przez klienta. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia legalności licencji I nie jest organem uprawnionym do kontroli legalności licencji

11. Klient ma prawo zareklamować wykonaną usługę i zażądać jej poprawienia lub zwrotu pieniędzy pomniejszonej o zużyte materiały

12. W przypadku kompleksowej obsługi firm, urzędów, biur, gabinetów i szkół ceny podlegają negocjacji a rozliczenie może być liczone okresowo.

13. W przypadku zdecydowania się na naprawę przez naszą firmę usługa gratis !